Ubicación de las prácticas de las asignaturas por cuatrimestre

30230 - Procesadores de Lenguajes (pclg6i)Dia Fecha Horas Laboratorio Num. de practica
___________
___________
___________
___________
___________
Xa1
20/02/18
09..12
L0.04
1
Ja1
21/02/18
09..12
L0.02
0
Xb1
27/02/18
09..12
L0.04
1
Jb1
28/02/18
09..12
L0.02
0
Xa2
06/03/18
09..12
L0.04
2
Ja2
07/03/18
09..12
L0.02
0
Jb2
14/03/18
09..12
L0.02
0
Xb2
20/03/18
09..12
L0.04
2
Ja3
21/03/18
09..12
L0.02
0
Xa3
27/03/18
09..12
L0.04
3
Xb3
03/04/18
09..12
L0.04
3
Jb3
04/04/18
09..12
L0.02
0
Xa4
10/04/18
09..12
L0.04
4
Ja4
11/04/18
09..12
L0.02
0
Xb4
24/04/18
09..12
L0.04
4
Jb4
25/04/18
09..12
L0.02
0
Ja5
02/05/18
09..12
L0.02
0
Xa5
08/05/18
09..12
L0.04
5
Jb5
09/05/18
09..12
L0.02
0
Xb5
15/05/18
09..12
L0.04
5
Ja6
16/05/18
09..12
L0.02
0
Xa6
22/05/18
09..12
L0.04
6
Jb6
23/05/18
09..12
L0.02
0
Xb6
29/05/18
09..12
L0.04
6